Глибоцька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Перші кроки нашої співпраці з програмою DOBRE

Дата: 16.11.2020 16:01
Кількість переглядів: 578

Незабаром ми візьмемо участь в ряді заходів, що надає програма DOBRE своїм партнерам. Сподіваємось, що наша спільна робота призведе до суттєвих покращень в управлінні нашою громадою та зміцнить спроможність нашої громади надавати кращі послуги мешканцям громади, стимулювати економічний зріст та залучати більше громадян до прийняття рішень.

На даний час готується протокол про співробітництво - це є основним документом, що описує наше співробітництво. Цей документ також подається до Секретаріату Кабінету Міністрів, для реєстрації нашої громади як реципієнта програми DOBRE.

Також, необхідно на найближчій сесії затвердити даний протокол про співпрацю.

Це лише самі перші кроки нашої співпраці.


Просимо ознайомитись з протоколом.

 

Протокол про співробітництво

 

Укладений між Глибоцькою селищною радою

та Глобал Комюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні.

                                                                                                                      дата

Відповідно до термінів та умов Угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо Гуманітарного та Технічно-Економічного Співробітництва від 7 травня 1992 року, Глибоцька селищна рада (Отримувач) та Програма Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність (DOBRE), що виконується Глобал Ком’юнітіз цим Протоколом підтверджують свою згоду з цілями, завданнями та заходами в рамках Програми в Україні.

 1. Мета та цілі Програми

DOBRE спрямовуватиме більшу частину своєї технічної та фінансової допомоги на місцевий рівень, даючи можливість новоствореним об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) краще управляти ресурсами, збільшити якість державних послуг, стимулювати розвиток місцевої економіки, та збільшити рівень залучення громадян.

DOBRЕ має дві головні цілі:

 • Підтримка доброї практики місцевого самоврядування в громаді;
 • Допомога громадянам та громадському суспільству в конструктивній взаємодії з органами врядування та формуванні вимог щодо прозорості та послуг.

 

 1. Строк реалізації Програми

Строк реалізації Програми DOBRE: з 8 червня 2016 р. по 30 вересня 2022 р.

 

 1. Завдання Програми

DOBRE досягатиме своїх цілей шляхом впровадження наступних завдань:

 • Надання допомоги в стратегічному плануванні цільовим громадам;
 • Створення та підтримка планів місцевого економічного розвитку;
 • Розробка планів удосконалення надання послуг;
 • Надання фінансової допомоги впровадженню стратегічних планів, планів місцевого економічного розвитку та планів удосконалення надання послуг;
 • Надання допомоги громаді в удосконаленні процедур бюджетного та фінансового менеджменту;
 • Покращення залучення громадян;

Підтримка залученню молоді до питань місцевого самоуправління;

 • Покращення комунікацій щодо децентралізації. 

 

 1. Очікувані результати від реалізації Програми
 • Розроблено більшу кількість планів стратегічного розвитку за допомогою інклюзивних та колегіальних методів;
 • Доказове покращення якості державних послуг;
 • Збільшення надходжень з власних джерел;
 • Активна участь громадян об’єднаних громад в процесі прийняття рішень та інших видів діяльності;
 • Громади застосовують засоби електронного управління для запобігання корупції;
 • Збільшено підтримка реформам децентралізації.

 

 1. Кількісні та/або якісні критерії досягнення ефективності Програми:

Критерії оцінки ефективності програми включають наступне:

 • Будуть проведені тренінги із стратегічного планування – громади набудуть інструментів для стратегічного планування соціально-економічного розвитку з використанням інклюзивних та колегіальних методів;
 • Тренінги з місцевого економічного розвитку будуть проведені та імплементовані – плани та проекти місцевого економічного розвитку призведуть до збільшення інвестицій та надходжень з власних джерел.
 • Тренінги щодо питань залучення громадян – громади та громадяни  покращать здатність та механізми участі громадськості.
 • Будуть створені місцеві молодіжні ради   членам рад буде наданий голос та доступ до практик доброго врядування, що створить засади для виховання лідерів наступного покоління, котрі втілять ідею слугування своїм громадам.

 

 1. Перелік майна, робіт та послуг, прав інтелектуальної власності та інших ресурсів, що придбаватимуться  в рамках Програми:
 • різні види навчання, включаючи практичні заняття, семінари, круглі столи з стратегічного планування, місцевого економічного розвитку, залучення громадян, тощо;
 • консультування на місцях, наставництво, допомога радників у розробці планів місцевого економічного розвитку, планів покращення послуг, бюджетів участі, тощо;
 • навчальні тури для представників місцевої влади;
 • грантова підтримка для проектів з покращення надання послуг (включно з покращенням інфраструктури, транспорту, водопостачання та водовідведення та інші), проекти в сфері місцевого економічного розвитку, міжмуніципальне співробітництво.

 

 1. Очікуваний вплив Програми на розвиток відповідної галузі або регіону
 • Посилення органів місцевого самоврядування, поглиблення демократії, побудова процвітання, та сприяння стабільності.
 • Зміцнілі громади завдяки розвитку, який ґрунтується на внутрішніх потребах громади та співпраці громадян зі своїм місцевим врядуванням для покращення життя.
 • Партнерства між громадським суспільством, приватним сектором та урядом призведуть до відчутних результатів, створюючи нові економічні можливості та покращуючи управління місцевими послугами та створенням основи для майбутньої співпраці та розвитку.
 • Досягнення цієї моделі врядування будуть прикладом для інших громад України, та поширять актуальність і вплив децентралізації.

 

 1. Зобов’язання виконавця щодо допомоги

DOBRE бере на себе наступні зобов'язання за наявності коштів:

 • Надання технічної допомоги для підтримки Глибоцької селищної ради в впровадженні реформи децентралізації, включаючи, але не обмежуючись:
  • Підготовка стратегічного плану, за допомогою якого всі громади будуть зібрані разом для оцінки їх сучасного статусу, визначення проблем та планування дій та заходів для досягнення успіху;
  • Визначення потреб місцевого економічного розвитку та допомога в розробці економічних планів;
  • Сприяння покращенню послуг, що надаються в ОТГ, на основі місцевих умов та потреб громадян; 
  • Зміцнення інших функцій органів місцевого самоврядування, визначених стратегічним планом або іншим документом для покращення продуктивності ОТГ;
  • Покращення системи та практики бюджетування та фінансового менеджменту для побудови довіри громадян;
  • Допомога в інтегруванні різних механізмів для залучення громадян, громадянського суспільства, та бізнес спільноти в процесі прийняття рішень та інших аспектів місцевого врядування, запуску механізмів громадського нагляду для зменшення корупційних ризиків;
  • Допомога в покращенні інформування громадян, громадянського суспільства, та бізнес спільноти щодо діяльності органів місцевої влади, їх планів та результатів;
  • Проведення анкетування та оцінювання для відслідковування успіхів органів місцевого врядування;
  • Підтримка проектів спрямованих на вирішення потреб громади, зокрема, на місцевий економічний розвиток, покращення якості послуг та розвиток інфраструктури;
  • Запровадження разом з органами місцевої влади та ОТГ різних  механізмів  моніторингу, прозорості та запобігання корупції для зміцнення довіри між місцевою владою та громадою;
  • Надання допомоги у створенні молодіжної ради або інших механізмів залучення молоді для висвітлення проблем та потреб молоді перед місцевою владою;
  • Надання малих грантів групам та організаціям в громадах для стимулювання залучення, моніторингу та спілкування між громадянами,громадянським суспільством, бізнес спільнотою та місцевою владою;
  • Інша допомога за взаємною згодою сторін.

 

 1. Зобов’язання реципієнта

Реципієнт бере на себе наступні зобов’язання:

 • Повністю взаємодіяти в усіх аспектах  програмної допомоги DOBRE;
 • Призначити свого офіційного представника для координації програми DOBRE в громаді;
 • Надавати приміщення та підтримку для представників програми DOBRE під час візитів до громад;
 • Забезпечувати відповідних представників для участі y навчальних програмах та інших заходах в рамках технічної допомоги;
 • Співпрацювати над впровадженням опитування та оцінки прогресу виконання програми;
 • Надавати бюджетну, фінансову, статистичну та іншу інформацію для програми DOBRE для звітування згідно із законодавством України; 
 • Збирати інформацію та звітувати по проведеним заходам за запитом програми DOBRE;
 • Розповсюджувати інформацію про результати діяльності програми серед громадськості та інших ОТГ;
 • Зміцнювати співпрацю між громадянами, громадянським суспільством та бізнес спільнотою;
 • Брати участь у розподілі витрат, пов’язаних із грантами в натуральній формі вкладу програми DOBRE;
 • Використовувати обладнання та/або капітальні удосконалення, надані програмою DOBRE  Глибоцької селищної ради з метою та призначенням, визначеним програмою DOBRE.

 

Цей протокол набирає чинності з дня його підписання сторонами та діятиме до 30 вересня  2022 р.

 

Глибоцька селищна рада                                            Програма DOBRE

                                                                                                                                                                                

______________________                                                  _______________________

Григорій Ванзуряк                                                              Юлія Єсмуханова,

Глибоцький селищний голова                                           в. о. керівника програми

                                                                                  

 

Дата: _________________                                                  Дата: ____________________


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь