Глибоцька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Постанова КМУ №587 від 01.06.2020року "Про організацію надання соціальних послуг" (зі змінами)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 червня 2020 р. № 587
Київ

Про організацію надання соціальних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1113 від 28.10.2021
№ 1367 від 23.12.2021
№ 294 від 16.03.2022
№ 560 від 07.05.2022
№ 1124 від 27.10.2023}

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 Закону України “Про соціальні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації надання соціальних послуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 587

ПОРЯДОК
організації надання соціальних послуг

{У тексті Порядку слова “орган соціального захисту населення” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “уповноважений орган” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1113 від 28.10.2021}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, та організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб.

Організація перебування та надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у спеціалізованих службах підтримки постраждалих осіб здійснюється відповідно до стандартів надання соціальних послуг таким особам.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1367 від 23.12.2021}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”“Про місцеве самоврядування в Україні”“Про охорону дитинства”“Про запобігання та протидію домашньому насильству”“Про протидію торгівлі людьми”“Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”“Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”“Про зайнятість населення”“Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”“Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1367 від 23.12.2021}

3. Забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їх потреб на території адміністративно-територіальної одиниці покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.

Забезпечення надання базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їх потреб, вжиття заходів до надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям покладається на Київську та Севастопольську міські держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

Виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини

4. До осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, належать особи/сім’ї, які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:

похилий вік;

часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;

невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;

психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин;

інвалідність;

бездомність;

безробіття;

малозабезпеченість;

поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;

ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;

втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;

жорстоке поводження з дитиною;

домашнє насильство;

насильство за ознакою статі;

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією. У цьому Порядку термін “шкода, завдана збройним конфліктом” означає, зокрема, матеріальну, фізичну, психологічну шкоду, яка була завдана особі/сім’ї та спричинила потрапляння такої особи/сім’ї у складні життєві обставини;

{Абзац сімнадцятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1124 від 27.10.2023}

До осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників (далі - вразливі категорії населення), крім тих, чинники впливу на яких визначено в абзацах другому - сімнадцятому цього пункту, належать:

сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;

сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;

сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;

сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;

сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;

малозабезпечені сім’ї з дітьми;

сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;

сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;

сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;

сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;

жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;

неповнолітні одинокі матері (батьки);

діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;

особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи з особливими освітніми потребами;

внутрішньо переміщені особи;

повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна);

особи, звільнені з місць позбавлення волі;

особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів (війни), Захисників і Захисниць України;

{Абзац тридцять восьмий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1124 від 27.10.2023}

особи, які проживають на тимчасово окупованій території України та періодично перебувають на території України, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, незалежно від наявності або відсутності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1367 від 23.12.2021}

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1124 від 27.10.2023}

5. Суб’єктами виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають у складних життєвих обставинах, є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (далі - уповноважений орган), центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), інші установи/заклади надання соціальних послуг, зокрема спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; служби у справах дітей, соціальні менеджери, фахівці із соціальної роботи, соціальні працівники або інші уповноважені посадові особи уповноваженого органу, заклади освіти, охорони здоров’я, установи з надання безоплатної первинної правничої допомоги, центри з надання безоплатної вторинної правничої допомоги, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності, волонтери (далі - суб’єкт).

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 560 від 07.05.2022№ 1124 від 27.10.2023}

6. Виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, проводиться суб’єктами у процесі виконання ними службових/посадових обов’язків (вжиття заходів реагування на отримані особисті заяви/звернення, телефонні, письмові, електронні, усні повідомлення про таких осіб/такі сім’ї, матеріали в засобах масової інформації).

7. Соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи у разі виявлення ним особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, протягом семи робочих днів з дати виявлення проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах відповідно до порядку, затвердженого Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1367 від 23.12.2021}

Суб’єкт у разі виявлення такої особи/сім’ї інформує про це уповноважений орган або надавача соціальних послуг за її задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) шляхом надсилання не пізніше ніж наступного робочого дня повідомлення у письмовій або електронній формі, засобами телекомунікаційного, зокрема електронного та телефонного, зв’язку. Не пізніше ніж наступного робочого дня після отримання інформації про виявлення особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, уповноважений орган повідомляє соціальному менеджеру/фахівцю із соціальної роботи (у разі перебування особи/сім’ї у надавача соціальних послуг - його соціальному працівнику) для проведення ним оцінювання потреб особи/сім’ї в соціальних послугах.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

У разі звернення особи до уповноваженого органу за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, за видачею довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи уповноважений орган інформує таку особу (у тому числі шляхом надання відповідних друкованих інформаційних матеріалів) про соціальні послуги, якими вона може скористатися, умови та порядок їх отримання та в разі потреби надсилає соціальному менеджеру/фахівцю із соціальної роботи повідомлення про необхідність оцінювання потреб особи/сім’ї в соціальних послугах.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

8. За результатами оцінювання потреб у соціальних послугах особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи (у разі перебування особи/сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у надавача - його соціальний працівник) складає акт оцінки потреб сім’ї/особи (у паперовій або електронній формі), який не пізніше ніж наступного робочого дня подається до уповноваженого органу для прийняття рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

Якщо за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, підтверджується перебування особи/сім’ї у складних життєвих обставинах або належність до вразливих категорій населення, соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи (у разі перебування особи/сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у надавача - його соціальний працівник) надає такій особі/сім’ї допомогу в оформленні заяви про надання соціальних послуг і пакета документів, що додаються до неї, відповідно до пункту 28 цього Порядку, а також передає зазначені документи уповноваженому органу разом з актом, складеним за результатом оцінювання потреб у соціальних послугах особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, якщо особа через похилий вік, інвалідність, стан здоров’я, догляд за дитиною або інші обставини не може особисто подати заяву та пакет документів.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1113 від 28.10.2021}

Форма акта оцінки потреб сім’ї/особи затверджується Мінсоцполітики.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1113 від 28.10.2021}

9. Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, проводиться згідно з Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585.

10. У разі виявлення суб’єктом випадку жорстокого поводження з дитиною, зокрема домашнього насильства, залишення дитини без піклування батьків такий суб’єкт невідкладно інформує про це службу у справах дітей та уповноважений підрозділ органу Національної поліції, у разі виявлення факту вчинення домашнього насильства стосовно недієздатних осіб - уповноважений підрозділ органу Національної поліції та орган опіки та піклування.

11. У разі існування внаслідок вчинення домашнього насильства або інших обставин загрози життю чи здоров’ю особи, в тому числі дитини, про це негайно інформується уповноважений підрозділ органу Національної поліції за номером телефону 102 для вжиття спеціальних заходів до припинення насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення.

11-1. У разі існування загрози життю чи здоров’ю особи в період надзвичайного або воєнного стану суб’єкт інформує про це уповноважений орган за її задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)/місцем звернення шляхом надсилання не пізніше ніж наступного робочого дня повідомлення у письмовій або електронній формі, засобами телекомунікаційного, зокрема електронного та телефонного зв’язку, або забезпечує надання соціальних послуг, якщо суб’єкт є надавачем соціальних послуг, з подальшим інформуванням уповноваженого органу про надані соціальні послуги.

{Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

Планування організації та надання соціальних послуг

12. Для планування організації та надання соціальних послуг уповноважені органи визначають потреби населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах у порядку, затвердженому Мінсоцполітики.

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні (військові) адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, військові адміністрації населених пунктів для визначення потреб населення у соціальних послугах проводять аналіз змісту та результатів розгляду заяв, звернень, повідомлень про надання соціальних послуг, виявлені потреби у соціальних послугах, зокрема тих, що можуть надаватися екстрено (кризово), кількість внутрішньо переміщених осіб тощо.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

13. За результатами визначених потреб плануються заходи щодо організації надання соціальних послуг населенню адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади, що включаються до прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку територіальної громади (стратегія розвитку територіальної громади, програма соціально-економічного розвитку, місцеві та регіональні цільові програми).

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану визначаються найбільш пріоритетні соціальні послуги, зокрема ті, що можуть надаватися екстрено (кризово). Заходи щодо їх розвитку включаються до прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку територіальної громади (програма соціально-економічного розвитку, місцеві та регіональні цільові програми).

{Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

14. Надання соціальних послуг організовується шляхом здійснення заходів щодо формування та розвитку соціальних послуг, зокрема створення мережі надавачів соціальних послуг державного / комунального сектору, залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності), залучення волонтерів, запровадження посад відповідних фахівців (працівників) та проведення їх навчання, підвищення професійної компетентності/кваліфікації працівників - надавачів соціальних послуг (далі - надавач) тощо.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

15. Надання базових соціальних послуг, визначених частиною шостою статті 16 Закону України “Про соціальні послуги”, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують Київська та Севастопольська міські держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

16. До надання соціальних послуг залучаються надавачі недержавного сектору, зокрема шляхом державно-приватного партнерства, соціального замовлення, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо, співпраці територіальних громад відповідно до статті 4 Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

17. Організація надання соціальних послуг на всіх етапах цього процесу здійснюється шляхом взаємодії суб’єктів системи надання соціальних послуг у порядку, затвердженому Мінсоцполітики.

18. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на рівні відповідної адміністративно-територіальної одиниці та в доступній формі інформують населення про соціальні послуги, якими можуть скористатися жителі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, їх зміст і порядок надання, про надавачів.

{Абзац перший пункту 18 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

До впровадження зазначеного Реєстру уповноважені органи системи надання соціальних послуг забезпечують ведення обліку надавачів соціальних послуг, отримувачів соціальних послуг та послуг, що надаються, за допомогою власного програмного забезпечення.

19. Соціальні послуги надаються установами/закладами, що належать до надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, визначеними частиною другою статті 13 Закону України “Про соціальні послуги”, підприємствами, установами, організаціями недержавного сектору, громадськими об’єднаннями, благодійними, релігійними організаціями, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями, які відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, встановленим Кабінетом Міністрів України.

20. Соціальні послуги можуть надаватися:

за рахунок бюджетних коштів;

з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства.

21. Місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб, ніж зазначені частиною другою статті 28 Закону України “Про соціальні послуги”. Для цього місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування приймає рішення (видає розпорядження) про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та/або звільнення окремих категорій осіб від плати за надання соціальних послуг.

{Абзац другий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

22. Надавач визначає розмір плати за соціальні послуги залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються, відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 428.

23. Рішення про звільнення отримувача соціальних послуг від плати за соціальні послуги, що надаються надавачами недержавного сектору, приймається такими надавачами самостійно.

24. У разі залучення надавачів недержавного сектору до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, у тому числі з установленням диференційованої плати, їм відшкодовується вартість послуг відповідно до законодавства.

24-1. Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації на офіційному веб-сайті оприлюднюють інформацію, яка оновлюється щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, стосовно:

потужності кожного інтернатного закладу;

чисельності осіб, які проживають/перебувають в інтернатному закладі;

наявності вільних місць в інтернатному закладі.

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану оприлюднення інформації зупиняється до його припинення/скасування.

{Пункт 24-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

{Порядок доповнено пунктом 24-1 згідно з Постановою КМ № 1113 від 28.10.2021}

Подання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг

25. Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальних послуг (далі - особа), подає уповноваженому органу за своїм задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) заяву про надання соціальних послуг (далі - заява) у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними в пункті 28 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, законний представник такої особи зобов’язаний подати заяву, уповноважена особа органу опіки та піклування - повідомлення з рішенням органу опіки та піклування про надання соціальних послуг.

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану в разі відсутності в особи, яка потребує надання соціальних послуг, документів, визначених пунктом 28 цього Порядку, рішення про надання таких соціальних послуг приймається без їх подання за заявою такої особи. При цьому надавач соціальних послуг надає допомогу отримувачу соціальних послуг в оформленні заяви та/або документів для звернення в установленому порядку до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу для оформлення втрачених документів (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України, довідки про звернення за захистом в Україні, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення біженця, посвідки на тимчасове проживання, посвідки на постійне проживання).

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

Після припинення або скасування надзвичайного або воєнного стану на території України або в окремих її місцевостях отримувач соціальних послуг з метою підтвердження відомостей, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг, протягом місяця надає уповноваженому органу необхідні документи, які не подано раніше.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

Подання заяви з відповідними документами для отримання соціальних послуг особами з інвалідністю та особами похилого віку, які мають інтелектуальні та/або психічні порушення, проводиться відповідно до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 55, ст. 1912).

Заява в електронній формі подається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - “Портал Дія”), електронну систему чи іншу інтегровану з ними інформаційну систему.

Особи, які проживають на тимчасово окупованій території України та періодично перебувають на території України, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, без отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи подають заяву за задекларованим місцем проживання, в якій обов’язково зазначають строк свого проживання.

{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1367 від 23.12.2021}

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану заява може бути подана за місцем звернення особи/сім’ї незалежно від її задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування).

{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

{Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

26. Заява особи, її законного представника, повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування про надання соціальних послуг можуть прийматися центром надання адміністративних послуг за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) особи (за місцем звернення особи під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану).

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

Заява особи, її законного представника, повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування, прийняті центром надання адміністративних послуг, протягом одного робочого дня з дати їх надходження передаються уповноваженому органу для підготовки відповідних запитів, клопотань (у разі потреби) та прийняття рішення про надання соціальних послуг.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

27. Надавач, до якого особа, її законний представник, уповноважена особа органу опіки та піклування звернулися безпосередньо, допомагає в поданні заяви до уповноваженого органу не пізніше ніж наступного робочого дня та інформує про можливість отримання необхідної допомоги та умови її надання (в усній формі, через електронні засоби комунікації або шляхом надання друкованих інформаційних матеріалів).

Якщо у цього надавача є соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи, оцінювання потреб у соціальних послугах особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, проводиться ним відповідно до пункту 7 цього Порядку. Про результати оцінювання потреб у соціальних послугах надавач інформує уповноважений орган.

{Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

{Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

28. Для надання соціальних послуг подається заява особи, законного представника, повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях).

{Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

Під час подання заяви, повідомлення пред’являються:

громадянином України - паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон/тимчасове посвідчення громадянина України/е-паспорт громадянина України/е-паспорт громадянина України для виїзду за кордон/е- документ, посвідчення про взяття на облік бездомної особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики; для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;

{Абзац третій пункту 28 в редакції Постанови КМ № 560 від 07.05.2022}

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України.

До заяви, повідомлення додаються такі документи/копії (якщо викладених у них відомостей немає в державних електронних інформаційних ресурсах):

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради (для осіб з інвалідністю);

{Абзац шостий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, або довідка для отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дитини з інвалідністю);

{Абзац сьомий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

копія виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (за наявності);

{Абзац дев'ятий пункту 28 виключено на підставі Постанови КМ № 1124 від 27.10.2023}

копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях);

{Абзац тринадцятий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

копія документа, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях), з пред’явленням оригіналу;

{Абзац чотирнадцятий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників);

акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи, у разі перебування особи/сім’ї у надавача - його соціальним працівником;

декларація про доходи та майновий стан осіб (крім осіб, яким соціальні послуги надаються незалежно від доходу) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, яка заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї;

{Абзац сімнадцятий пункту 28 в редакції Постанови КМ № 1124 від 27.10.2023}

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, отримана відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312);

{Абзац вісімнадцятий пункту 28 в редакції Постанови КМ № 1124 від 27.10.2023}

копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби).

Зазначені копії документів засвідчуються посадовими особами уповноваженого органу або центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяву.

Заява, повідомлення та документи можуть подаватись в електронній формі через “Портал Дія”, у тому числі з використанням мобільного додатка.

{Абзац двадцять перший пункту 28 в редакції Постанови КМ № 560 від 07.05.2022}

На заяву, повідомлення та документи, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис (або удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) особи, її законного представника, уповноваженої особи органів опіки та піклування, які звертаються за наданням соціальних послуг.

Якщо в державних електронних інформаційних ресурсах наявні необхідні відомості, відповідні документи/копії не подаються. Зазначені відомості, необхідні для надання соціальної послуги, отримуються органом, що приймає рішення про надання соціальної послуги:

через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

через інформаційні системи або бази даних;

шляхом надсилання запитів до власників (розпорядників зазначених відомостей.

Уповноважений орган перевіряє подані/надіслані особою, її законним представником, уповноваженою особою органу опіки та піклування документи/відомості, зазначає кількість прийнятих документів, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних документів, які необхідно подати, і дату, до якої ці документи мають бути подані.

Бездомній особі, яка не має документа, що посвідчує особу, надається допомога у поновленні зазначеного документа відповідно до законодавства.

Для надання соціальних послуг (крім тих, що надаються за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу особи) за наявності в особи доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України та згідно із законодавством не може бути отримана на запит уповноваженого органу відповідно до цього Порядку, подаються також довідки / інші документи про доходи.

{Абзац двадцять дев'ятий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1124 від 27.10.2023}

Підставою для розгляду питання про надання соціальних послуг є повідомлення суб’єкта та/або акт оцінки потреб сім’ї/особи, складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи (у разі перебування особи у надавача - його соціальним працівником), звернення, повідомлення інших осіб в інтересах особи, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, подані за результатами розгляду матеріалів про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

29. Для осіб, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання в інтернатній установі (інтернатному закладі) системи соціального захисту населення (далі - інтернатний заклад), крім зазначених у пункті 28, подаються у паперовій або електронній формі такі документи/копії (якщо викладених у них відомостей немає в державних електронних інформаційних ресурсах):

копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності), з пред’явленням оригіналу;

три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

30. Для отримання соціальних послуг у надавачів недержавного сектору (крім тих, що надаються за рахунок бюджетних коштів) заява подається безпосередньо такому надавачу.

У разі потреби до заяви додаються необхідні для отримання соціальної послуги документи, зокрема з урахуванням вимог статутних документів закладу (установи), що її надаватиме.

31. Уповноважений орган аналізує отримані документи, уточнює необхідну інформацію, в тому числі шляхом перевірки даних щодо отримувачів державної допомоги, пільг тощо, наявних в інформаційних системах, та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня визначає надавача або залучає соціального менеджера/ фахівця із соціальної роботи для оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (крім випадків, коли акт за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах подано уповноваженому органу відповідно до пункту 8 цього Порядку).

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1113 від 28.10.2021}

32. Для отримання інформації про доходи особи, що потребує надання соціальних послуг, уповноважений орган протягом трьох робочих днів після надходження заяви від такої особи, її законного представника, органу опіки та піклування надсилає запит до:

ДПС - для отримання відомостей про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном;

Пенсійного фонду України - для отримання відомостей про доходи осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.

{Абзац четвертий пункту 32 виключено на підставі Постанови КМ № 1124 від 27.10.2023}

ДПС, Пенсійний фонд України протягом п’яти робочих днів після надходження запиту надають уповноваженому органу інформацію про доходи/страхові виплати особи, що потребує надання соціальних послуг.

{Абзац п'ятий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1124 від 27.10.2023}

Уповноважений орган здійснює обмін даними з електронними інформаційними ресурсами ДПС, Пенсійного фонду України.

{Абзац шостий пункту 32 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1124 від 27.10.2023}

У разі неможливості здійснення обміну інформацією, відсутності даних за необхідний період або за наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України та згідно із законодавством не може бути отримана на запит уповноваженого органу, отримувач соціальної послуги подає довідки/інші документи про доходи за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення за наданням соціальних послуг.

{Абзац сьомий пункту 32 в редакції Постанови КМ № 1124 від 27.10.2023}

33. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах проводиться соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи (у разі перебування особи/ сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у надавача соціальних послуг - його соціальним працівником) протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг у порядку, встановленому Мінсоцполітики, із залученням у разі потреби психолога, медичного працівника, педагогічного працівника закладу та/або установи освіти, реабілітолога та інших фахівців.

{Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1113 від 28.10.2021}

Під час оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах з’ясовуються обставини, що можуть призвести або призвели до порушень у життєдіяльності особи/сім’ї, визначаються чинники, що спричинили потрапляння у складні життєві обставини, рівень складності наявних проблем, їх вплив на життєдіяльність особи/сім’ї, індивідуальні потреби в отриманні соціальних послуг, а також спроможність особи/сім’ї самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин.

За результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах складається відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, з пропозиціями щодо переліку соціальних послуг, яких потребує особа/ сім’я, та подається уповноваженому органу для подальшого прийняття рішення про надання соціальних послуг.

34. Соціальні послуги можуть надаватися екстрено (кризово):

у разі існування загрози життю чи здоров’ю особи;

під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях.

Надання соціальних послуг екстрено (кризово) здійснюється без застосування ведення випадку, передбаченого статтею 18 Закону України “Про соціальні послуги”, без урахування положень пунктів 25–33 цього Порядку та може здійснюватися за місцем звернення особи/сім’ї незалежно від її задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

У разі отримання звернення (письмового або усного) особи, у тому числі дитини/сім’ї, про надання соціальних послуг екстрено (кризово) або отримання повідомлення від суб’єкта про необхідність надання таких послуг проводиться оцінка ситуації, в якій перебуває особа/сім’я. За результатами оцінки складається акт про надання соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Якщо оцінка проводилася надавачем соціальних послуг, до якого особа/сім’я звернулася безпосередньо, такий надавач протягом одного дня після проведення оцінки інформує про її результати уповноважений орган.

За результатами оцінки та відповідно до потреб особи/сім’ї екстрено (кризово) можуть надаватися такі соціальні послуги:

інформування;

консультування;

надання притулку, зокрема нічного;

короткотермінове проживання;

екстрене (кризове) втручання.

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану також може забезпечуватися надання екстрено (кризово) таких соціальних послуг:

представництво інтересів;

підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб;

соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

догляд вдома;

догляд стаціонарний;

денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю;

паліативний догляд;

соціально-психологічна реабілітація;

натуральна допомога;

переклад жестовою мовою;

транспортні послуги.

Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається уповноваженим органом/надавачем невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальних послуг.

Підтвердженням надання соціальних послуг екстрено (кризово) є акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово), що містить відомості, зокрема, про отримувача та надавача таких послуг, надані соціальні послуги, строки, дати їх надання (далі - акт). Форма акта затверджується Мінсоцполітики.

Акт формується протягом місяця з початку надання соціальних послуг. За результатами роботи в акті зазначаються відомості про необхідність продовження надання соціальних послуг, про що повідомляється уповноваженому органу з надісланням примірника акта.

У разі необхідності продовження надання соціальних послуг, що надавалися екстрено (кризово), надавач соціальних послуг здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план надання соціальних послуг та укладає договір про їх надання.

У разі виявлення потреби в інших соціальних послугах надавач соціальних послуг допомагає отримувачу або його законному представнику (якщо опікуна недієздатній особі не призначено або втрачено з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях – уповноваженому представнику органу опіки та піклування) подати до уповноваженого органу заяву або повідомлення про надання соціальних послуг відповідно до пункту 27 цього Порядку.

У разі відсутності в особи, яка потребує надання послуг екстрено (кризово), або особи, яка відповідно до акта про надання соціальних послуг потребує продовження надання соціальних послуг, документів, визначених пунктом 28 цього Порядку, рішення про надання таких соціальних послуг приймається без їх подання. При цьому надавач соціальних послуг надає допомогу отримувачу соціальних послуг в оформленні заяви та/або документів для звернення в установленому порядку до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленому підрозділу для оформлення втрачених документів, (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України, довідки про звернення за захистом в Україні, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення біженця, посвідки на тимчасове проживання, посвідки на постійне проживання).

Рішення про надання соціальних послуг особі, яка відповідно до акта про надання соціальних послуг потребує продовження надання соціальних послуг, без визначення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг приймається до припинення/скасування надзвичайного або воєнного стану та протягом місяця після його припинення/скасування.

{Пункт 34 в редакції Постанови КМ № 560 від 07.05.2022}

35. За результатами надання послуг екстрено (кризово) надавач складає акт про надання соціальної послуги за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Підтвердженням надання послуги кризового та екстреного втручання дитині є акт проведення оцінки рівня безпеки дитини, складений за формою, визначеною у додатку 10 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2014 р., № 93, ст. 2684).

Прийняття рішення про надання соціальних послуг чи відмову у їх наданні

36. Після отримання інформації за результатами запиту чи шляхом доступу до даних державних електронних інформаційних ресурсів уповноважений орган протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви відповідно до отриманих документів (даних) та з урахуванням результатів оцінювання потреб особи/ сім’ї у соціальних послугах приймає рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, що видається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

37. Про прийняте рішення особа, її законний представник, уповноважена особа органу опіки та піклування інформується уповноваженим органом не пізніше ніж через три робочих дні з дати його прийняття шляхом надання (надсилання) повідомлення про надання/відмову в наданні соціальних послуг у паперовій або електронній формі. У повідомленні про надання/відмову в наданні соціальних послуг обов’язково зазначаються підстави відмови.

Рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг бездомній особі, звільненій особі, особі із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин, ВІЛ-інфікованій особі надається (надсилається) особі за місцезнаходженням надавача соціальних послуг, у якого така особа перебуває з моменту виявлення та оцінювання потреб у соціальних послугах.

У разі звернення особи, її законного представника, уповноваженої особи органу опіки та піклування про надання соціальних послуг в інтернатному закладі/закладі соціальної підтримки сімей, дітей та молоді уповноважений орган протягом семи робочих днів з дати подання заяви та документів з урахуванням результатів оцінювання потреб особи в соціальних послугах надсилає:

обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації - пакет документів і клопотання про влаштування особи до інтернатного закладу/закладу соціальної підтримки сімей, дітей та молоді регіонального рівня;

особі, її законному представнику, уповноваженій особі органу опіки та піклування - повідомлення про подання клопотання про влаштування особи до інтернатного закладу/закладу соціальної підтримки сімей, дітей та молоді.

Форми клопотання про влаштування особи до інтернатного закладу, закладу соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та повідомлення про подання клопотання про влаштування особи до інтернатного закладу, закладу соціальної підтримки сімей, дітей та молоді затверджуються Мінсоцполітики.

Обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація у строк до п’яти робочих днів з дати отримання клопотання про влаштування особи до інтернатного закладу/закладу соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та документів оформляє путівку/направлення на влаштування до інтернатного закладу/закладу соціальної підтримки сімей, дітей та молоді за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - путівка/ направлення), та протягом одного робочого дня з дати оформлення путівки/направлення видає (надсилає) її особі, законному представнику, уповноваженій особі органу опіки та піклування.

Про видачу (надсилання) путівки/направлення особі, її законному представнику, уповноваженій особі органу опіки та піклування обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація письмово інформує уповноважений орган за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) особи (за місцем звернення особи під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану).

{Абзац восьмий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

У разі влаштування особи до закладу соціальної підтримки сімей, дітей та молоді (як структурного підрозділу центру соціальних служб/ центру надання соціальних послуг, який діє у відповідній адміністративно-територіальній одиниці) уповноважений орган оформляє направлення на влаштування до нього за формою, встановленою Мінсоцполітики.

З путівкою/направленням особа, її законний представник, уповноважена особа органу опіки та піклування звертаються до інтернатного закладу/закладу соціальної підтримки сімей, дітей та молоді.

У разі коли в отримувача соціальних послуг змінилися обставини (смерть одного з членів сім’ї отримувача соціальних послуг, зміна доходу, статусу отримувача соціальних послуг), він може подати уповноваженому органу заяву, декларацію про доходи та майновий стан і документ, що підтверджує зміну статусу особи (у разі потреби), для перегляду рішення про організацію надання соціальних послуг.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1124 від 27.10.2023}

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

37-1. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду (стаціонарно), підтриманого проживання в інтернатному закладі надаються особам на підставі:

{Абзац перший пункту 37-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1124 від 27.10.2023}

заяви про надання соціальних послуг, поданої особою (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

заяви про надання соціальних послуг особі, поданої законним представником (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів, крім недієздатних осіб, які втратили зв’язок з опікуном під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях);

{Абзац третій пункту 37-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

повідомлення від уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким не призначено опікуна або втрачено з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях).

{Абзац четвертий пункту 37-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

Зазначені заяви можуть подаватися до уповноваженого органу, відповідної військової адміністрації / обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації / безпосередньо до надавача соціальних послуг.

Заяви, які подаються до уповноваженого органу або до надавача соціальних послуг, протягом одного робочого дня передаються в електронній формі засобами телекомунікаційного, зокрема електронного зв’язку до відповідної військової / обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

Відповідна військова адміністрація / обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація протягом одного робочого дня з дати надходження заяви оформляє путівку та передає її в електронній формі засобами телекомунікаційного, зокрема електронного зв’язку надавачу соціальних послуг.

{Порядок доповнено пунктом 37-1 згідно з Постановою КМ № 294 від 16.03.2022 - застосовується з 24 лютого 2022 року}

38. Рішення про надання соціальних послуг разом з інформацією про особу/сім’ю (призначені виплати та державну допомогу, встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи, особи з інвалідністю тощо) також надсилається надавачу (надавачам) у паперовій та/або електронній формі не пізніше ніж через три робочих дні з дати його прийняття.

39. Рішення про обов’язкове надання соціальних послуг (проходження корекційних програм) приймається стосовно осіб, визначених частиною п’ятою статті 21 Закону України “Про соціальні послуги”.

Рішення про обов’язкове надання соціальних послуг (взяття під соціальний супровід) стосовно сімей, у яких порушуються права дитини, в тому числі тих, у яких батьки не виконують батьківських обов’язків або поновлені в батьківських правах, приймається уповноваженим органом на підставі рекомендацій, поданих за результатами розгляду матеріалів про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, комісією з питань захисту прав дитини, утвореною відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2018 р., № 80, ст. 2674).

40. У разі відсутності надавачів необхідних соціальних послуг у територіальній громаді за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) особи (за місцем звернення особи під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану), яка потребує надання соціальних послуг, чи в найближчій за місцем розташування територіальній громаді або якщо запропонована соціальна послуга задовольняє потреби особи лише частково, уповноважений орган визначає потенційних надавачів таких соціальних послуг і здійснює заходи щодо їх залучення до надання соціальних послуг, у тому числі для забезпечення їх фінансування.

{Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

41. У разі неможливості задоволення потреби жителів відповідної адміністративно-територіальної одиниці в наданні тих чи інших соціальних послуг, крім базових соціальних послуг, уповноважений орган інформує про це обласну, Київську чи Севастопольську міську держадміністрацію для забезпечення створення необхідних соціальних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зокрема шляхом планування та фінансування видатків для задоволення потреб осіб/сімей регіону в соціальних послугах у межах регіональних і місцевих соціально-економічних програм розвитку.

{Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1113 від 28.10.2021}

Для організації надання соціальних послуг на регіональному рівні уповноважений орган за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) особи (за місцем звернення особи під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану), яка звернулася із заявою, подає клопотання про надання соціальних послуг разом з відповідними документами обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації для подальшого прийняття рішення про надання соціальних послуг.

{Абзац другий пункту 41 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

42. Підставою для відмови особі, яка звернулася із заявою, у наданні соціальних послуг є:

відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;

ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;

наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг особі у разі загрози її життю чи здоров’ю, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дитиною.

43. Інформація про прийняте рішення щодо надання соціальних послуг або відмову в їх наданні, соціальні послуги, що надаватимуться особі/сім’ї, а також про суб’єктів, що їх надаватимуть, фіксується в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг протягом доби з моменту прийняття відповідного рішення.

Документи, на підставі яких прийнято рішення про надання соціальних послуг або відмову в їх наданні, формуються в особову справу отримувача соціальних послуг/особи, яка потребує надання соціальних послуг (у паперовій та/або в електронній формі), що зберігається протягом п’яти років уповноваженим органом відповідно до законодавства з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

{Абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1113 від 28.10.2021}

44. Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики.

45. Обсяг та зміст соціальної послуги для кожного її отримувача визначаються індивідуально залежно від його потреб і зазначаються в індивідуальному плані надання соціальної послуги, що є невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги.

Якщо особі одночасно надаватимуться декілька соціальних послуг, заходи щодо кожної соціальної послуги, їх періодичність, строки та обсяг їх виконання зазначаються в окремих розділах одного індивідуального плану.

У разі виявлення потреби особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в інших соціальних послугах надавач протягом трьох робочих днів письмово інформує про це уповноважений орган для прийняття ним відповідного рішення.

Для продовження надання соціальних послуг оцінювання потреб у соціальних послугах особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, проводиться надавачем.

Надання соціальних послуг одноразово, екстрено (кризово) здійснюється без укладення договору.

{Пункт 45 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

46. {Абзац перший пункту 46 виключено на підставі Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

Інформація, що міститься в документах, оформлених для надання соціальних послуг, є конфіденційною. Надавач вживає заходів до захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України “Про інформацію”“Про захист персональних даних” та є відповідальним за нерозголошення такої інформації згідно із законом.

47. Підставами для припинення надання соціальних послуг є:

відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;

закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

відмова особи/сім’ї від отримання послуг (крім випадків соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, і сімей, у яких порушуються права дитини) та дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

зміна задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) отримувача (місця звернення отримувача під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану) соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

{Абзац п'ятий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;

смерть отримувача соціальних послуг;

дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

Для підтвердження даних про смерть отримувача соціальних послуг використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.

У разі виявлення в отримувача соціальних послуг у процесі надання соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, визначених переліком, затвердженим МОЗ, надання соціальних послуг припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг.

Надання соціальних послуг не може бути припинено у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.

48. Якщо отримувач соціальних послуг без поважних причин не виконує умови договору про надання соціальних послуг, надавач надсилає отримувачу соціальних послуг або його законному представнику письмове повідомлення про дату, з якої буде припинено надання соціальних послуг у разі подальшого невиконання умов договору. Надання соціальних послуг у такому разі припиняється не раніше ніж через п’ятнадцять календарних днів з дати відправлення відповідного письмового повідомлення.

49. У разі припинення надання соціальних послуг (крім соціальних послуг, що надаються в інтернатному закладі) з підстав, зазначених у пунктах 5 і 6 частини другої статті 24 Закону України “Про соціальні послуги”, надавач протягом однієї доби з моменту виявлення причин припинення надання соціальних послуг подає (надсилає) уповноваженому органу в письмовій або електронній формі засобами телекомунікаційного, зокрема електронного, зв’язку клопотання про припинення надання соціальних послуг із зазначенням причин припинення їх надання для прийняття рішення про припинення надання соціальних послуг.

У разі припинення надання соціальних послуг з підстав, зазначених у пунктах 1-47 і 8 частини другої статті 24 Закону України “Про соціальні послуги”, надавач приймає рішення про припинення надання соціальних послуг та видає відповідний наказ (надавач недержавного сектору - наказ/розпорядження) із зазначенням причин припинення надання соціальних послуг.

Повідомлення про припинення надання соціальних послуг надавач протягом трьох робочих днів надсилає на поштову адресу особи, її законного представника, органу опіки та піклування за місцезнаходженням надавача та уповноваженому органу, який прийняв рішення про надання соціальних послуг; у разі надання соціальних послуг в інтернатному закладі - обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації, яка видала путівку, територіальному органу Пенсійного фонду України або уповноваженому органу за місцезнаходженням надавача в письмовій або електронній формі із зазначенням причин припинення надання соціальних послуг.

Форми рішення про припинення надання соціальних послуг та повідомлення про припинення надання соціальних послуг затверджуються Мінсоцполітики.

{Пункт 49 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

50. Якщо підставою для відмови в наданні/припинення надання соціальних послуг є ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я, або ліквідація (припинення діяльності) надавача чи припинення надання ним відповідних соціальних послуг, такий надавач надсилає уповноваженому органу інформацію про підстави такої відмови в наданні/припинення надання соціальних послуг не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття відповідного рішення для врахування під час визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах та організації їх надання.

{Абзац перший пункту 50 в редакції Постанови КМ № 1113 від 28.10.2021}

Рішення про відмову в наданні соціальних послуг або припинення їх надання може бути оскаржено в судовому порядку.

51. Після завершення надання соціальної послуги надавач у строк, що не перевищує п’яти робочих днів, інформує уповноважений орган про завершення (припинення) її надання та результати роботи з особою/сім’єю.

52. У разі зміни задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, яка отримувала соціальні послуги догляду вдома, соціального супроводу, для забезпечення безперервності надання соціальних послуг уповноважений орган за згодою отримувача послуг не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання інформації про припинення надання соціальної послуги інформує уповноважений орган (фахівця із соціальної роботи або уповноважену посадову особу) за новим задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) такої особи, якщо воно відоме, про доцільність продовження надання соціальної послуги, про заходи, що проводились у процесі надання послуги, результати роботи і подає пропозиції щодо подальшої підтримки отримувача соціальних послуг.

{Абзац перший пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

У разі зміни задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) сім’ї з дітьми, яка перебувала під соціальним супроводом у зв’язку з ухиленням батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини, або сім’ї, у якій батьків поновлено в батьківських правах, обов’язково інформується служба у справах дітей за новим задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) сім’ї для організації подальшої роботи з нею.

{Абзац другий пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 587

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 895 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 98, ст. 3608).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 896 “Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 98, ст. 3609).

3. Пункт 37 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1204).

4. Пункти 31 і 32 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 132 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 20, ст. 763).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь