Глибоцька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Вимоги санітарного законодавства про зберігання та застосування пестицидів і мінеральних добрив.

Дата: 12.05.2022 11:25
Кількість переглядів: 1624

Інформуємо суб’єктів господарювання, що займаються діяльністю пов’язаною із застосуванням, зберіганням пестицидів і мінеральних добрив, про вимоги санітарного законодавства при їх зберіганні.

 

Державна політика України в сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами, базується на:

– пріоритетності  збереження  здоров’я   людини   і   охорони навколишнього  середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів;

– безпеці  для здоров’я людини і навколишнього середовища під час виробництва,  випробування і застосування пестицидів за  умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами.

Низка нормативно-правових актів регулює даний вид діяльності, зокрема Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про пестициди і агрохімікати», Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», в яких зазначено головні заходи, що спрямовані на захист життя та здоров’я населення. Одним із них є необхідність паспортизації об’єкта (документального засвідчення наявності належних умов для виробництва, транспортування, зберігання та роботи з пестицидами). Дані правила обов’язкові для дотримання всіма підприємствами, установами і організаціями, приватними господарствами та особами, що проводять будь які дії з пестицидами.

Зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах – базисних та витратних. До базисних складів відносяться прирейкові, пришосейні, районні, міжгосподарчі склади, до витратних – склади господарств, тваринницьких і птахівницьких комплексів, а також інших організацій.

Зберігання пестицидів на складі допускається тільки після його обстеження і отримання санітарного паспорта. Санітарний паспорт на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив видається Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за результатами проведеного позапланового обстеження за заявою суб’єкта господарювання при відсутності порушень. Заява подається на ім’я начальника Головного управління щодо проведення санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту та видачі санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.

Паспортизація здійснюється щорічноЗберігання пестицидів на непаспортизованих складах заборонено. У випадку відмови в паспортизації складу або вилучення паспорта на право зберігання пестицидів керівництво господарства може за домовленістю із сусіднім господарством зберігати хімічні речовини на його складі і завозити пестициди з базисного складу до місць застосування з розрахунку одноденного використання.

При виявлені порушень санітарних правил паспорт вилучається і подальша експлуатація складу не допускається.

З метою запобігання негативного впливу пестицидів на довкілля, встановлюються санітарно-захисні зониШирина санітарно-захисних зон для складів визначається в залежності від їхньої місткості, але не менше 200 м.

Розміри санітарно-захисних зон від складів зберігання отрутохімікатів та мінеральних добрив до житлової забудови та водоймищ

Пестициди, що
зберігаються
Розміри санітарно-захисних зон, м
200 300 400 500 600 700 1000
Допустимі кількості пестицидів та мінеральних добрив, т
Отрутохімікати
/пестициди/
до 20 21-50 51-100 101-300 301-400 401-500 >500
Мінеральні добрива I типу до 50 51-100 101-300 301-400 401-500 >500
Мінеральні добрива II типу до 200 201-400 401-600 601-800 >800
Мінеральні добрива ІІІ типу   до 100 101-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 >3000
Мінеральні добрива ІV типу до 500 501-1000 1001-2000 2001-4000 4001-8000 8001-10000 >10000

Примітки:
1. До I типу добрив відносяться: хлористий амоній, аміак водний, аміак рідкий,
аміакати, вуглеаміакати, цианомід калію, сульфат амонію, сульфат амонію натрію;
до II типу – калієва селітра, аміачна селітра, вапняно-аміачна селітра, на трієва селітра, кальцієва селітра;
до III типу – фосфоритна мука, кісткова мука, преципітат, нітрофоска, діа моній фосфат, томасшлак, суперфосфат простий порошковий, калійна сіль,сульфат калію, калімагнезія, калімаг, хлористий калій-електроліт, крейдамелена, вапняна мука /порошок/, нітрофос, термофос;
до IV типу відносяться – вапняна мука /сирого помелу/, ЖКУ, карбомід, су перфосфат простий гранульований, суперфосфат двійчастий гранульований,нітроамофоска, нітроамофос, амофос, амофоска, каініт, хлористий калій.
2. При зберіганні на одному майданчику отрутохімікатів та мінеральних добрив,а також добрив різних типів санітарно-захисний розрив встановлюється попереважаючому типу.

При проведенні позапланового обстеження перевіряється наступне:

– викопіювання з плану території, розроблене ліцензованою архітектурно-проектною організацією, з нанесенням приміщень складу та прилеглої території, із зазначенням призначення приміщення (склад для зберігання пестицидів і мінеральних добрив), найближчих відстаней до об’єктів житлової забудови, водопостачання тощо;

– інформація про тип складу (базисний чи витратний), його проектну потужність;

– дані щодо наявності відповідної матеріальної бази, комплексу будівель, споруд (договір оренди, дані на право власності, технічний паспорт, інвентарна справа, проектна документація тощо);

– перелік пестицидів і мінеральних добрив, документація на них, дані щодо виробників та постачальників;

– затверджений керівником підприємства список осіб, допущених до роботи з пестицидами і агрохімікатами, та відомості про їх забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ);

– допуск (посвідчення) на право здійснення робіт з застосування пестицидів та агрохімікатів;

– посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами та агрохімікатами;

– дані щодо проходження працівниками періодичних та попередніх (перед прийняттям на роботу медичних оглядів);

– перелік технологічних процесів, які виконуватимуться на підприємстві (отримання, зберігання, використання, виготовлення, фасування, приготування робочих розчинів тощо), та наявного технологічного обладнання з копіями документів, що засвідчують їх безпечність та походження;

– дані щодо забезпечення працівників достатньою кількістю спецодягу та ЗІЗ, умов щодо здійснення їх централізованого прання (договір, умови для прання в межах підприємства), тощо.

Правильність зберігання пестицидів і мінеральних добрив визначені наказом Міністерства охорони здоров’я України №1 від 03.08.1998 р. «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98».

Відповідальність за зберігання і видачу пестицидів несе завідувач складом, в обов’язки якого входить приймання, розміщення і видача пестицидів.  Перебування людей на складі допускається тільки під час приймання і відпуску препаратів, а також при виконанні спеціальних робіт.

Всі пестициди, що поступають на склад і що відпускаються зі складу, записуються в пронумеровану, прошнуровану і скріплену печаткою книгу приходу-витрати.

Під час перебування на складі забороняється:

  • приймання їжі, пиття, паління;
  • робота без спецодягу і засобів індивідуального захисту;
  • присутність сторонніх осіб.

Працівники, робота яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням та застосуванням пестицидів, мають обов’язково проходити попередній медичний огляд.   До робіт з пестицидами не допускаються особи, які за результатами медичного огляду мають протипоказання за станом здоров’я. Кожен працівник повинен мати допуск на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням та застосуванням пестицидів та агрохімікатів. Його видає Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в області. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами та агрохімікатами та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров’я. Особи, діяльність яких пов’язана зі зберіганням, транспортуванням та застосуванням пестицидів та агрохімікатів, повинні мати при собі під час виконання робіт допуск, медичну книжку і наряд на виконання роботи.

Зберігання засобів захисту рослин (ЗЗР) потребує особливих умов. Деякі із ЗЗР – небезпечні для людей та тварин. До того ж, у разі порушення правил зберігання, температурних режимів вони можуть зіпсуватися і втратити свої властивості. Найбільш шкідливими для пестицидів є низькі температури. Під їх впливом може відбутися розшарування ЗЗР, випадіння осаду, що зрештою призведе до закупорювання розпилювачів та фільтрів обприскувачів. Щоб уникнути цього, температура у спеціалізованому приміщенні, де зберігаються хімікати, не повинна опускатися нижче 5 °C. У холодну пору року хімікати мають зберігатися на спеціалізованих опалювальних складах, де, згідно зі СНіП 11 108 78 «Склади сухих мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин», температура повітря повинна триматися на рівні 8–10 °C, відносна вологість – не перевищувати 75%.

При зберіганні на таких складах крім пестицидів мінеральних добрив (в окремих спорудах) санітарно-захисні зони встановлюються, виходячи з кількості пестицидів, що зберігаються. Ширина санітарно-захисних зон для витратних складів повинна бути не менше 200 м.

При відсутності на витратних складах централізованого водопостачання вода повинна доставлятися і зберігатися в спеціальних ємкостях. Обладнання складу душовою установкою є обов’язковим. Обладнується “мала каналізація” або здійснюється ємнісне накопичення з регуляторним знешкодженням і вивезенням вмісту в спеціально відведені місця.

Склади пестицидів, повинні мати під’їзні дороги з твердим покриттям. На території цих об’єктів між окремими складськими приміщеннями і функціональними майданчиками обладнують проїзди з твердим покриттям або частину території повністю асфальтують. Територія складу або агрохімкомплексу повинна бути огороджена, озеленена, мати два виїзди. Площа її повинна бути достатньою для розвороту тракторів із навісними (агрегатованими) обприскувачами та ін. Вхідні двері складу і брама огорожі повинні замикатися на замок. На дверях повинен бути попереджувальний напис: “СКЛАД ПЕСТИЦИДІВ. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ”.

Склад і його територія повинні мати чітке зонування. Базисні склади та агрохімкомплекси повинні мати функціональні зони.

Склад пестицидів повинен мати такі функціональні відділення (секції): загальне відділення для зберігання пестицидів; відділення для зберігання пожежо- і вибухонебезпечних речовин; відділення для зберігання надзвичайно небезпечних речовин (1 клас небезпечності).

Складування пестицидів повинно здійснюватися з урахуванням виду препаративних форм, хімічної сумісності і температурних режимів зберігання.

Побутові приміщення на базисних складах і пунктах хімізації повинні бути типу санпропускника та мати: роздягальню брудного одягу; душову; роздягальню чистого одягу;  туалет. Крім того, повинні бути передбачені приміщення для зберігання спецодягу та індивідуальних захисних засобів, а також кімната для приймання їжі.

На території складу пестицидів обладнується спеціальний майданчик і гідроізольовані колодязі-нейтралізатори для скидання і знешкодження забруднених пестицидами стічних і промивних вод. За умови погодження у встановленому порядку на великих базисних і прирейкових складах допускається експлуатація устаткування для термічного знешкодження залишків препаратів, тари, і непридатних пестицидів, та ін. спеціальних споруд.

Вантажно-розвантажувальні роботи на складах повинні бути механізовані. Вибір засобів механізації (штабелери, монорейки, кран-балки, електрокари, автонавантажувачі та ін.) обумовлюється потужністю складу.

Склади пестицидів обладнуються стелажами і полицями. Препарати, які затарені у паперові мішки, металеві бідони, пластмасові і металеві каністри, дерев’яні ящики і поліетиленові пакети, повинні зберігатися на піддонах, що встановлюються штабелями, а також на полицях і стелажах. Ширина проходу між штабелями і стелажами має бути не менше 0,7 м, від них до стін споруди – не менше 0,8 м, а для проїзду навантажувача — 3,0 м.

Кількість препаратів, що зберігаються на складі, повинна відповідати тоннажу і не перевищувати реальної потреби. Склад повинен мати два приміщення. Одне – для хімікатів, інше – для засобів індивідуального захисту та інвентарю, оснащене автономною вентиляцією, умивальником, питною водою, аптечкою.

Територія складу повинна бути забезпечена водою для гасіння пожеж, всі приміщення – первинними засобами пожежогасіння, кількість яких залежить від площі і виду речовин, що зберігаються. Розміщення пестицидів на складі здійснюється за принципом однорідності у відповідності з їх фізико-хімічними, пожежо – та вибухонебезпечними якостями, що вказуються у нормативно-технічній документації на кожний препарат.


Bulk Chemical Packaging Market Size, Share, End User Demand Growth and  Business Opportunities By 2031 - Business


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь