Глибоцька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 17.08.2022 14:15
Кількість переглядів: 340

Державне підприємство «ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ ЛІСНИЦТВО», код ЄДРПОУ 43071064 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання 59054, Чернівецька область, Чернівецький р-н, с.Тисовець, вул.Федьковича, 83, тел.: -+ 38 0505733878, е-mail: lisgosр_mо_сv@ukr.net.


2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на землях, що надані в постійне користування ДП Чернівецьке військове лісництво», в місцях, запроектованих базовим лісовпорядкуванням, згідно принципів безперервного та невиснажливого лісокористування, на основі розрахункової лісосіки. Заготівля деревини здійснюватиметься на підставі спеціального дозволу - лісорубного квитка.
Технічна альтернатива 1.
Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних та рекреаційно-оздоровчих лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування, та суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках. Лісовідновлення відбуватиметься шляхом створення лісових культур та сприяння природному поновленню відповідно до лісорослинних умов та наявності достатньої кількості насінників.


Технічна альтернатива 2.
Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га в межах усіх ділянок. Лісовідновлення відбуватиметься шляхом створення лісових культур.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.


Територіальна альтернатива 1.
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюватиметься в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети на території лісового фонду ДП «Чернівецьке військове лісництво» (Чернівецький адміністративний район Чернівецької області). Провадження планової діяльності проектується на основі матеріалів лісовпорядкування, розроблених ВО «Укрдержліспроект». Матеріали містять детальні повидільні лісівничо-таксаційні характеристики лісового фонду. По підприємству на ревізійний період складені відомості проектованих рубок головного користування, в які внесені виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для проведення планованої діяльності.


Територіальна альтернатива 2.
У зв'язку з тим, що територія підприємства є сталою, перелік ділянок для проведення лісогосподарських заходів є чітко визначеним, кожен лісогосподарський захід для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану
запроектований лісовпорядним органом - Державним підприємством ВО «Укрдержліспроект», територіальна альтернативна 2 не розглядається.


4. Соціально-економічнин вплив планованої діяльності
Планова діяльність підприємства носитиме позитивний соціально-економічний вплив, який полягатиме в забезпеченні сировиною деревообробної промисловості, населення та закладів соціальної сфери - паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі лісопродукції, а в наступному - зайнятості місцевого населення при залісненні лісових ділянок та догляді за культурами.


5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)


Площа лісового фонду ДП «Чернівецьке військове лісництво» складає 6801,2 га. з яких до лісових земель належить 6115,3 га (90%). 6% площі вкритої лісовою рослинністю (340,8 га) виключено з розрахунку головного користування. Уся площа підприємства - рівнинні ліси.


На основі Проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та Зведеної відомості розрахункових лісосік розрахунок спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років. Обсяг запроектованої ВО «Укрдержліспроект» розрахункової лісосіки в порядку рубок головного користування для ДП «Чернівецьке військове лісництво» щорічно становить 14,48 тис.метрів кубічних ліквідної деревини, в т.ч. по дубовій госпсекції - 0,68 т.м куб., по буковій госпсекції- 12,12 тис.м куб., по грабовій госпсекції - 1,07 тис.м куб., по ясеневій госпсекції - 0,17 тис.м куб., по березовій госпсекції - 0,12 тис.м куб., по чорновільховій госпсекції -
0,16 тис.м куб., по осиковій госпсекції - 0,16 тис.м куб. Із загальної розрахункової лісосіки в рекреаційно-оздоровчих лісах заплановано щорічно заготовляти 2,71 тис.м куб. (в т.ч. по буковій госпсекції - 2,42 тис.м куб., по грабовій госпсекції - 0,08 тис.м куб., по ясеневій госпсекції - 0,05 тис.м куб, по чорновільховій госпсекції - 0,16 тис.м3), в захисних лісах - 0,24 тис.м3 (в т.ч. по буковій госпсекції - 0,24 тис.м3), в експлуатаційних лісах - 11,53 тис.м куб. (в т.ч. по дубовій госпсекції - 0,68 тис.м куб., по грабовій госпсекції - 0,99 тис.м куб., по буковій госпсекції - 9,46 тис.м куб., по ясеневій госпсекції - 0,12 тис.м куб., по березовій госпсекції - 0,12 тис.м куб., по осиковій госпсекції - 0,16 тис.м куб.).


6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
При складанні Карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ» та інших нормативно-правових документів в галузі природокористування.
Під час розробки лісосік враховувати вимоги:
- Правил рубок головного користування, затверджених наказом ДКЛГУ від 23.12.2009р. №364, Порядку спеціального використання лісових ресурсів та Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджених постановою КМУ від 23.05.2007 р. №761, щодо розміщення і площ лісосік, видів та способів рубок, кількості прийомів та черговості, термінів примикання, заходів із збереження ґрунтів та пов'язаних із відновленням лісів, видачі спеціального дозволу - лісорубного квитка.
- Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 р. № 612, щодо поводження і діяльності в пожежонебезпечний період, обліку лісових пожеж, складання плану протипожежних заходів тощо.
- Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 р. №119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 р. за №1084/11364), щодо
безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів тощо.
- Статті 39 ЗУ "Про тваринний світ" щодо строків і місць здійснення рубок.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Діяльність здійснюється на території земель лісового фонду Державного підприємства «Чернівецьке військове лісництво» та встановлена на 10 років відповідно до Проекту організації та розвитку лісового господарства. Планована діяльність проводитиметься в межах відведених лісосік та поза межами прибережних захисних смуг водних об'єктів з дотриманням санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі житлової забудови.


Місця і строки здійснення рубок визначаються з урахуванням вимог статті 39 ЗУ «Про тваринний світ».
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається і екологічні та інші обмеження
планованої діяльності не встановлюються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її розробки складається Карта технологічного процесу розробки лісосіки, яка з урахуванням конкретних умов буде відображати організаційні, лісівничі, екологічні та інші вимоги до виконання робіт; додаткових еколого-інженерної підготовки і захисту території не потрібно.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.


8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

 • клімат і мікроклімат: процес технологічних операцій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин;
 • повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин під час проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;
 • водне середовище: на питні потреби працівників буде використовуватись привозна вода; поверхневі та підземні води при здійсненні планованої діяльності не використовуються; вплив мінімальний при умові дотримання організаційно технічних показників планованої діяльності;
 • ґрунти та земельні ресурси: незначне пошкодження верхнього шару ґрунту під час трелювання та вивезення деревини;
 • геологічне середовище: зміна природного стану геологічного середовища не відбуватиметься;
 • рослинний та тваринний світ: джерела підвищеного шуму під час проведення лісозаготівельних робіт можуть спричинити вплив (фактор тривоги) на середовище перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин;
 • вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття рослинного світу внаслідок здійснення планованої діяльності - незначний;
 • природно-заповідний фонд: планована діяльність на території та об'єктах природно-заповідного фонду не передбачається;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив на місцеву економіку - створення нових робочих місць, надходження податків та зборів до бюджетів різних рівнів, забезпечення потреби населення і промисловості;
 • навколишнє техногенне середовище: оскільки технологія розробки буде дотримана та вжиті всі необхідні заходи безпеки, вплив буде в межах вимог чинного законодавства;
 • архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяльність на територіях та об'єктах архітектурної, археологічної та культурної спадщини не передбачається;
 • поводження з відходами: зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки; відходи, які утворяться під час проведення планованої діяльності, будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям для утилізації.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Планована діяльність передбачає дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно чинного законодавства України.
щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.


9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінні впливу на довкілля
Планована діяльність ДП «Чернівецьке військове лісництво» належить до першої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до п.21 частини 2 статті З ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» - усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар.


10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, - у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-їіІ від 23.05.2017 р.


12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Шанована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля а, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».


Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 

 • підготовку суб'єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на довкілля;
 •  проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого Висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
 • врахування Висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
 •  висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.


Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.


Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.


На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в Оголошенні про початок громадського обговорення.


Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського  обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.


13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.


Надаючи такі зауваженні і пропозиції, необхідно вказати реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.


14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів - лісорубні квитки, що видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства відповідно до вимог Лісового кодексу України.


15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;

Департамент екологічної оцінки та контролю; 03035, м.Київ, вул.Митрополита В.Липківського, 35;

тел.: (044)2063140, (044)2063150;

е-mail: ОVD@mерг.gov.uа; контактна особа від уповноваженого центрального органу: Грицак Олена Анатоліївна - заступник директора департаменту - начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів.


Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля | Новини | Баштанська міська територіальна громада


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь