Глибоцька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля по ДП "Чернівецьке військове лісництво"

Дата: 04.11.2022 11:29
Кількість переглядів: 182

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. (25.08.2022 р.- дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання) 20228229881 - реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

1. Планована діяльність
Державне підприємство «ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ ЛІСНИЦТВО» здійснює спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на землях, що надані в постійне користування ДП «Чернівецьке військове лісництво», в місцях, запроектованих базовим лісовпорядкуванням, згідно принципів безперервного та невиснажливого лісокористування, на основі розрахункової лісосіки. Заготівля деревини здійснюватиметься на підставі спеціального дозволу - лісорубного квитка.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети на території лісового фонду ДП «Чернівецьке військове лісництво» (Чернівецький адміністративний район Чернівецької області).

Площа лісового фонду ДП «Чернівецьке військове лісництво» складає 6801,2 га, з яких до лісових земель належить 6115,3 га (90%). 6% площі вкритої лісовою рослинністю (340,8 га) виключено з розрахунку головного користування. Уся площа підприємства - рівнинні ліси. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років.

Обсяг запроектованої ВО «Укрдержліспроект» розрахункової лісосіки в порядку рубок головного користування для ДП «Чернівецьке військове лісництво» щорічно становить 14,48 тис.мЗ ліквідної деревини, в т.ч. по дубовій госпсекції - 0,68 т.мЗ, по буковій госпсекції- 12,12 тис.мЗ, по грабовій госпсекції- 1,07 тис.мЗ, по ясеневій госпсекції - 0,17 тис.мЗ, по березовій госпсекції - 0,12 тис.мЗ, по чорновільховій госпсекції - 0,16 тис.мЗ, по осиковій госпсекції - 0,16 тис.мЗ. Із загальної розрахункової лісосіки в рекреаційно-оздоровчих лісах заплановано
щорічно заготовляти 2,71 тис.мЗ (в т.ч. по буковій госпсекції - 2,42 тис.мЗ, по грабовій госпсекції - 0,08 тис.мЗ, по ясеневій госпсекції - 0,05 тис.мЗ, по чорновільховій госпсекції - 0,16 тис.мЗ), в захисних лісах - 0,24 тис.мЗ (в т.ч. по буковій госпсекції - 0,24 тис.мЗ), в експлуатаційних лісах - 11,53 тис.мЗ (в т.ч. по дубовій госпсекції - 0,68 тис.мЗ, по грабовій госпсекції - 0,99 тис.мЗ, по буковій госпсекції - 9,46 тис.мЗ, по ясеневій госпсекції - 0,12 тис.мЗ, по березовій госпсекції - 0,12 тис.мЗ, по осиковій госпсекції - 0,16 тис.мЗ).
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання
Державне підприємство «ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ ЛІСНИЦТВО» (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові код ЄДРПОУ 43071064
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

59054, Чернівецька область. Чернівецький р-н, с.Тисовець, вул.Федьковича, 83, тел.: +380505733878, е-mаіl: lisgosp_mo_@ukг.net,

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; Департамент екологічної оцінки; 03035, м.Київ, вул.Митрополита В.Липківського, 35; тел.: (044)2063140, (044)2063150; е-mail: ОVD@mерг.gov.uа; контактна особа від уповноваженого центрального органу: Грицак Олена Анатоліївна - заступник директора департаменту - начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів - лісорубні квитки,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
які видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)


5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться - дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться - дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)


6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; Департамент екологічної оцінки; 03035, м.Київ, вул.Митрополита В.Липківського, 35; тел.: (044)2063140, (044)2063150; е-mаіl: ОVD@mерг.gоv.uа; контактна особа від уповноваженого центрального органу: Грицак Олена Анатоліївна - заступник директора департаменту - начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; Департамент екологічної оцінки; 03035, м.Київ, вул.Митрополита В.Липківського, 35; тел.: (044)2063140, (044)2063150; е-mаіl: ОVD@mерг.gоv.uа; контактна особа від уповноваженого центрального органу: Грицак Олена Анатоліївна - заступник директора департаменту - начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.


8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:


1. Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної військової адміністрації, 58003 Чернівецька область, м.Чернівці, вул. В. Маяковського, 35; години роботи з 8.00 до 16.45 год, окрім вихідних;
Контактна особа: завідувач сектору оцінки впливу на довкілля Юзик Ірина Олександрівна тел. (0372) 52-22-23


2. Контора ДП «Чернівецьке військове лісництво», 59054, Чернівецька область, Чернівецький р-н, с.Тисовець, вул.Федьковича, 83, Контактна особа: Заступник директора ДП «Чернівецьке військове лісництво» Степанов Антон Леонідович, тел.: +380674780972.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


Під час карантину громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля  - у письмовій формі - LexInform: Правові та юридичні новини, юридична  практика, коментарі


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь