Глибоцька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО

Дата: 01.04.2024 10:17
Кількість переглядів: 50

Фото без опису

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території для нового будівництва мультимодального терміналу «Фішка Нов» по вул. Першотравневій в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області

 

Замовник CEO:

Глибоцька селищна рада

1. Назва документа державного планування: Детальний план території для нового будівництва мультимодального терміналу «Фішка Нов» по вул. Першотравневій в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області

 

2. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Зміст ДПТ: будівництво допоміжних приміщень та споруд мультимодального терміналу «Фішка Нов» по вул. Першотравневій, смт. Глибока, Чернівецького району, Чернівецької області. Проєктований мультимодальний термінал призначений для приймання з залізничного та автомобільного транспорту, проміжного зберігання та відвантаження у залізничний та автомобільний транспорт різних світлих нафтопродуктів та зерна під час внутрішнього або міжнародного перевезення. Виробнича програма по перевантаженню зерна – 300 тис. т/рік. Загальна місткість силосних складів 4 700 т. Склад зберігання світлих нафтопродуктів належить до ІІІ категорії, підкатегорія ІІІ-а, загальна місткість – 17 200 м3. На території ДП облаштовуються з’єднувальні, вантажно-розвантажувальні, приймально-відправні колії шириною 1520 мм протяжністю 1772,92 м та шириною 1435 мм протяжністю 3290,58 м.  Загальна площа території ДП – 23,2873 га.

Цілі ДПТ: забезпечення комплексності забудови території; деталізація планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту; уточнення червоних, жовтих ліній та ліній регулювання забудови; уточнення меж всіх обмежень у використанні земель згідно із законодавством, державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними нормами, спеціальною документацією; визначення містобудівних умов та обмежень; обґрунтування потреб у формуванні нових земельних ділянок, формування земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів; охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; використання підземного простору; обґрунтування можливості розміщення будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.

При розробленні ДПТ враховується Схема планування території Чернівецької області, генеральний план населеного пункту, Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2022-2026 рр.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року:

– частина 3, п. 10, абзац 4 – будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд;

– частина 3, п. 10, абзац 5 – будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту;

- частина 3, п.4 – поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 м2 і більше або об’ємом (для рідких і газоподібних) 15 м3 і більше.

4. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Реалізація об’єктів ДПТ матиме такий вплив на:

а) для довкілля:

Вплив на клімат і мікроклімат не очікується. В результаті експлуатації об’єкта відсутні значні викиди парникових газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Вплив на повітряне середовище: при облаштуванні та подальшій експлуатації терміналу повітряне середовище порушується в дозволених межах, забезпечуючи дотримання нормативного стану атмосферного повітря на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови за всім переліком забруднюючих речовин, що викидаються. На етапі будівництва джерелами викидів забруднюючих речовин є зварювальні, фарбувальні та земельні  роботи, а також вихлопні гази від ДВЗ будівельної техніки. На період експлуатації джерелами утворення забруднюючих речовин є процеси приймання, транспортування, зберігання зерна та світлих нафтопродуктів, робота двигунів автотранспорту та маневрових тепловозів.

Вплив на поверхневі та підземні води: на етапі будівництва ймовірність забруднення буде мінімізована шляхом дотримання будівельних технологічних вимог, використанням передових методів будівництва та забезпеченням чіткого нагляду за підрядними організаціями. Всі потреби у воді (питна та технічна) для будівельних бригад будуть забезпечуватися на місцевому рівні, підвезення води до будівельних майданчиків здійснюватиметься вантажівкою. На етапі функціонування терміналу проєктом передбачається привізна вода або централізована система водопостачання та окремий збір дощових та господарсько-побутових стічних вод з облаштуванням відвідних локальних очисних споруд і РЧВ з подальшим використанням на виробничі потреби. Як альтернативний варіант передбачається централізована система господарсько-побутової каналізації з відведенням стоків на очисні споруди смт. Глибока.

Вплив на ґрунти: на стадії будівництва запроєктованих об’єктів ДПТ відбуватиметься механічне порушення ґрунтів; під час функціонування ймовірне забруднення нафтопродуктами від терміналу світлих нафтопродуктів та залізничного й автомобільного транспорту.

Вплив на геологічне середовище не прогнозується.

Поводження з відходами: при проведенні будівельно-монтажних робіт утворюватимуться типові будівельні відходи, під час експлуатації терміналу – ТПВ та низка небезпечних відходів (абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами, Шлами масло- водовідокремлювачів, відходи масел від масло- водовідокремлювачів; відходи, що містять оливи та нафтопродукти). Всі відходи зберігатимуться у відповідності з санітарними нормами і по мірі накопичення будуть передаватися відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки суб’єктам господарювання у сфері управління відходами з метою їх подальшого оброблення або видалення.   

Вплив на рослинний і тваринний світ не прогнозується.

Вплив на соціальне середовище позитивний у частині збільшення перевезень залізничним транспортом, збільшення надходжень у державний бюджет і створення робочих місць.

б) для територій з природоохоронним статусом: негативний вплив не передбачається.

 в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто три альтернативи:

 • нульова альтернатива (альтернатива 1): передбачає консервування існуючого стану планованої території;
 • альтернатива, що розглядається в проєкті МД (альтернатива 2): розглядає функціонування запроєктованого терміналу відповідно до рішень ДПТ (перевантаження світлих нафтопродуктів та зерна);
 • альтернатива, запропонована у звіті про СЕО (альтернатива 3): полягає в проєктуванні терміналу з перевантаження лише сипучих матеріалів.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування відповідно до очікуваного стану природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використати доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДПТ; дані моніторингу стану довкілля.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Основні методи під час проведення стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проєкту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків; отримання зауважень і пропозицій до проєкту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі СЕО.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути такі заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля:  

 • облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ;
 • облаштування тимчасових місць зберігання небезпечних відходів;
 • оптимізація руху залізничного й автомобільного транспорту планованою  територією;
 • дотримання на сельбищній території акустичного режиму, що відповідає гігієнічним нормативам;
 • інженерна підготовка території, покриття під’їздів, майданчиків  асфальтобетонним, бетонним покриттям, що запобігає фільтрації забруднених поверхневих вод в ґрунт;
 • організація для всіх видів відходів, що утворюються, умов для їх подальшого видалення або утилізації;
 • передача небезпечних відходів ліцензованій організації , що має право здійснювати поводження з небезпечними відходами;
 • озеленення ділянки відповідно до плану благоустрою;
 • дотримання розмірів обґрунтованих відповідно до чинного законодавства санітарнозахисних зон зернового і нафтового терміналів, санітарних і пожежних розривів від об’єктів, які потребують їх облаштування;
 • облаштування на території ДП внутрішньомайданчикових систем господарськопобутової і дощової каналізації з відповідними локальними очисним спорудами та накопичувачами для подальшого використання очищених стічних вод для виробничих потреб

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про СЕО має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» та методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної  екологічної оцінки документів державного планування.

Передбачається така структура та зміст звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Глибоцька селищна рада Чернівецького району Чернівецької області (вул. Шевченка 1, смт. Глибока, Чернівецька область, тел. 03734 21173; hlybokaotg@gmail.com).

Строки подання зауважень і пропозицій - 10 днів з дня оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації Детального плану території.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь